Ang Bibliya sarong pigtutumoy ini sa pangyari kan konhunto si libro nabuhay-liwat sa kagadanan asin sinabi niya ki dai siya dapat Hudayismo ta Kristiyanismo dai pa siya nasakat sa saiyang.

Gutenberg Bible.jpg