An banagan mga hayop sa dagat na may darakulang agat (Ingles, Clawed lobster), kairiba sa pamilya (Nephropidae, inaapod man Homaridae). Importanteng gayong kakanon na nakukua sa dagat, ini nakakapamilya an inaapod na spiny lobster o slipper lobster, na mayo nin mga agat. An pinakaharaning kapamilya kaini iyo an reef lobster asin an tolong pamilya kan crayfish na nag'eestar sa tàbang.

An banagan
Buhay na banagan

ToltolanLiwaton