An baka sarong ungguladong hayop na may kokod na daing-baak, na sa likod igwang saro o duwang tangkong. An huri igwang duwang pamilya Bovidae. An enot lakop asin tubo sa panggang na domestikado kan Asya asin an huri makukua sa Indya. An duwang espesye pareho garo' na magtao nin gatas asin karne, asin siring man, barahibong panggubing.

Baka
Nagpapahingalo na Baka
Man iba ibang kulay asin klase kan baka