An atibangaw sarong klaseng insekto. Ini natural na mas dakula sa mga ordinaryong langaw asin siring sa mga ibang insekto asin mga olod, parati nadapo sa mga maaati o mga nagraralapa na mga bagay arog kan karne o sira.

Atibangaw
ToltolanLiwaton