Arkiduke Francisco Fernando


Si Arkiduke Francisco Fernando, (Alemán: Franz Ferdinand; Graz, 18 Disyembre 1863-Sarajevo, 28 Hunyo 1914), sarong arkiduke kan Austriya, prínsipe imperyal kan Austriya, prínsipe real kan Hungría asin Bohemia, asin poon 1896 sagkod siya nagadan, iyo an tagamana kan trono Austrohúngaro. Siya naasasinar sa Sarajevo na iyo an nagsabrit kan Enot na Gerang Pankinaban.

Si Arkiduke Francisco Fernando kan Austriya-esteToltolanLiwaton