Amber Benson (n. Enero 8, 1977 nin Alabama), sarong pangenot na babai na aktres, o singer kan Estados Unidos

Ni Amber nin Buffy "wrap party", 2003