An 1616 sarong taon sa Gregoryanong kalendaryo.

EneroLiwaton

PebreroLiwaton

MarsoLiwaton

-27 marzo,BEATA MARIA DE JESUS RUANO,escritora mistica española

AbrilLiwaton

MayoLiwaton

HunyoLiwaton

HulyoLiwaton

AgostoLiwaton

SeptyembreLiwaton

OktobreLiwaton

NobyembreLiwaton

DesyembreLiwaton